HS073 – Trần Lê Hoài Thương

73

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
073 2004 2/14 Ấp 1, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè Lê Thị Liên (Mẹ) Gia đình Bằng Trần

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn  Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THPT Ngô Quyền

1360 Huỳnh Tấn Phát, Phú Mỹ, Quận 7

12

III/ THƯ CẢM ƠN