HS071 – Khưu Ngọc Bảo Trân

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
071 2000 331 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Đông, Quận 7 Khưu Ngọc Lan (Mẹ) Ông Nguyễn Trung Dân

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn Điểm Trung Bình Xếp Loại
Sinh viên năm I
 

III/ THƯ CẢM ƠN