HS070 – Phạm Trung Hậu

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
 070 2009 142/31 Lê Văn Lương, Xã Phước Kiểng, Huyện Nhà Bè Phạm Văn Tiến (Ba)

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn  Anh văn  Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THCS Lê Thành Công

63 Đào Sư Tích, Phước Kiểng, Nhà Bè

 7

III/ THƯ CẢM ƠN