HS068 – Nguyễn Văn Kha

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
 068 2007 Số 9, Phước Lộc, huyện Nhà Bè (sau chợ Phước Lộc) Trần Thị Hồng Vân (Mẹ) Anh Thiên Khôi

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THCS Phước Lộc

423/2 Đào Sư Tích, Phước Lộc, Nhà Bè

 7

III/ THƯ CẢM ƠN