HS067 – Hà Quốc Triệu

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
067 2005 137/3 Lê Văn Lương,  P. Tân Hưng, Quận7 Hà Dương Hoàng Giang (Cha) Ngọc Hương, Trang Đài và các con

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021 – 2022
Toán Văn Tiếng Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THPT Lê Thánh Tôn

 

31A Số 17, P. Tân Quy, Quận 7

11 6.4 6.5 6.6 8.0 Khá
 

III/ THƯ CẢM ƠN