HS066 – Lê Ngọc Tuyết

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
066 1998 675/56 Trần Xuân Soạn, P Tân Hưng, Quận 7 Lê Văn Út (Cha) Cô Nguyễn Thị Trang Đài

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường Cao đẳng Kinh tế TP HCM

33 Vĩnh Viễn, P.2, Quận 10

Sinh viên năm III   

III/ THƯ CẢM ƠN