HS065 – Nguyễn Minh Quốc

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
065 2008 Nhà 0 số, hẻm 551, Lê Văn Lương – Q4 Mẹ: Nguyễn T. Ngọc Huệ Ông Hoàng Minh Trung

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn  Anh văn Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THCS Nguyễn Thị Thập

3 Nguyễn Thị Thập, KDC Đông, Q7

6

III/ THƯ CẢM ƠN