HS063 – Hồ Nguyễn Trúc Phương

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
063   2004 37/1 Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Thuận, Quận 7  Nguyễn Thị Hiền  (Mẹ) Cô Bạch Yến

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THPT Dương Văn Dương

Nguyễn Bình, Phú Xuân, Nhà Bè

 12

III/ THƯ CẢM ƠN