HS062 – Nguyễn Hoàng Thảo

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
062   2004 1248/54 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Phú, Quận 7 Hoàng Thị Thanh (Mẹ) Cô Bạch Yến

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường Trung cấp Nguyễn Hữu Cảnh

500 Huỳnh Tấn Phát, P. Bình Thuận, Quận 7

 12   

III/ THƯ CẢM ƠN