HS061 – Lê Kim Phụng

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
061   2004 962/1 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Phú, Quận 7  Lê Tiến Xuân (Cha)   Cô Bạch Yến

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2020-2021
Toán Văn Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THPT Ngô Quyền

1360 Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Mỹ, Quận 7

 12

III/ THƯ CẢM ƠN