HS059 – Lê Thanh Tuyền

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ Phụ huynh Nhà bảo trợ
059  2006  315 Phạm Hữu Lầu, P. Phú Mỹ, Quận 7 Ngô Thị Thanh Thúy (Mẹ) Cô Quế Phương

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn Điểm Trung Bình Xếp Loại
 10

III/ THƯ CẢM ƠN