HS057 – Lê Khánh Toàn

KHANH TOAN

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
057   2004 14B Bùi Văn Ba, Quận 7 Ngô Thị Thìn (Bà Nội)   Ông Bà Trần Trọng Đàm

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn Vật lí Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trung Tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7

27/3 Lý Phục Man, P. Bình Thuận, Quận 7

 10          
Ghi chú: Năm học 2021-2022, vì hoàn cảnh gia đình em Lê Khánh Toàn phải tạm thời nghỉ học vào giữa năm và được Nhà trường chấp thuận bảo lưu kết quả học tập

III/ THƯ CẢM ƠN