HS056 – Huỳnh Thị Quyết Tâm

QUYET TAM

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
 056 2003 Nhà không số, Hẻm 1135, Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Thuận, Quận 7 Nguyễn Văn Sáu (Ông ngoại nuôi) Cô Bạch Yến

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn  Vật lí Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7

27/3 Lý Phục Man, P Bình Thuận, Quận 7

 11 8.5 8.3 8.6 9.1 Giỏi

II/ THƯ CẢM ƠN