HS055 – Nguyễn Thị Trâm Như

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
055  2005  6/5 Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Phú, Quận 7 (hẽm 710) Nguyễn Văn Thanh (Ba)   Cô Quỳnh Anh

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn Tiếng Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THPT Dương Văn Dương

Nguyễn Bình, Phú Xuân, Nhà Bè

 11 5.2 7.5 6.5 7.4 Khá

III/ THƯ CẢM ƠN