HS052 – Nguyễn Thị Ngọc Hân

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
052 2001  Nhà 20/4 hẻm 458 Lý Phục Man, Quận 7 Nguyễn Thị Kim Hồng Ngọc (Mẹ)   Bà Yen Lam

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn Điểm Trung Bình Xếp Loại
 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7

27/3 Lý Phục Man, Phường Bình Thuận, Quận 7

 12

III/ THƯ CẢM ƠN