HS052 – Nguyễn Thị Ngọc Hân

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
052 2001 27/12A số 7, Trần Trọng Cung, Q7 Nguyễn Thị Kim Hồng Ngọc (Mẹ)   Bà Yen Lam

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 727/3 Lý Phục Man, Phường Bình Thuận, Quận 7  12

III/ THƯ CẢM ƠN