HS051 – Lê Ngọc Hà

51

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
 051 2009 477/38C Nguyễn Bình, huyện Nhà Bè Lê Văn Nhựt (Cha) Hải Đăng, Mai Khôi, Minh Tú

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn  Tiếng Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THCS Trần Quốc Tuấn

35/5 Hẽm 861, Trần Xuân Soạn, Quận 7

 7 7.4 8.0 6.9 8.5 Giỏi

III/ THƯ CÁM ƠN