HS048 – Lê Hoàng Huy

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
048   2008 266/16C Tôn Đản, P. 8, Quận 4 Đỗ Thụy Mai Thi  (Mẹ) Hội thiện nguyện Cựu sinh viên Viện đại học Đà Lạt – DUACT

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn Anh văn Điểm Trung Bình Xếp Loại
 Trường THCS Chi Lăng

129/63A Nguyễn Hữu Hào, P. 9, Quận 4

8

III/ THƯ CÁM ƠN