HS048 – Lê Hoàng Huy

HOANG HUY

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
048   2008 139/5 xã Phú Hữu, Huyên Nhơn Trạch, Đồng Nai Đỗ Thụy Mai Thi  (Mẹ) Hội thiện nguyện Cựu sinh viên Viện đại học Đà Lạt – DUACT

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn Tiếng Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THCS Chi Lăng

129/63A Nguyễn Hữu Hào, P. 9, Quận 4

8 8.4 8.2 8.2 8.5 Giỏi

III/ THƯ CÁM ƠN