HS045 – Nguyễn Hoài Phương

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
045 2009   257 Ấp Bình Thuận Xã bình Khánh huyện Cần Giờ, TP.HCM  Ba: Nguyễn Thanh Dũng  Ông Trần Đại Tiếng

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn Anh văn Điểm Trung Bình Xếp Loại
 Trường THCS Nguyễn Thị Hương  7          
 

III/ THƯ CẢM ƠN