HS043 – Nguyễn Phương Thùy

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
043 2008 277/71/41 Bến Vân Đồn, P.2, Quận 4 Hoàng Thị Hội (Bà) Hội thiện nguyện Cựu sinh viên Viện đại học Đà Lạt – DUACT

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn Anh văn Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THCS Nguyễn Huệ

42 Nguyễn Khoái, P.2, Quận 4

8

III/ THƯ CẢM ƠN