HS038 – Nguyễn Thị Thanh Tuyền

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
038 2006 Nhà không số, Hẽm 103 Nguyễn Thị Thập, Tổ 15A, Khu phố 2, P. Tân Phú, Quận 7 Lê Văn Ly (Cha)   Cô Quỳnh Thi

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn  Vật lí Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7

27/3 Lý Phục Man, P. Bình Thuận, Quận 7

9 7.3 7.2 7.2 7.4 Khá

III/ THƯ CẢM ƠN