HS033 – Mai Trần Ngọc Trinh

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
033 2009 Chung cư 584 Huỳnh Bá Chánh, P.T16, Quận 8 Cha: Mai Văn Bình  Dự án Nụ Cười 3 – Em Đến Trường

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn Anh văn Điểm Trung Bình Xếp Loại

III/ THƯ CẢM ƠN