HS030 – Bùi Minh Mẫn

30

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
 030 2003  487/47/24 Võ Thị Nhờ, Phường Tân Thuận Đông, Q7 Bùi Kim Yến (Mẹ) Ông Phan Hùng Dương

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn  Vật lí Điểm Trung Bình Xếp Loại

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7

27/3 Lý Phục Man, P Bình Thuận, Quận 7

11 9.9 8.1 9.2 9.1 Giỏi
 

III/ THƯ CẢM ƠN