HS030 – Bùi Minh Mẫn

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
 030 2003 1G, đường số 4, P. Bình Thuận, Quận 7 Bùi Kim Yến (Mẹ) Ông Phan Hùng Dương

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn  Lý Điểm Trung Bình Xếp Loại

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7

27/3 Lý Phục Man, P Bình Thuận, Quận 7

11          
 

III/ THƯ CẢM ƠN