HS029 – Quách Thiên Phát

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
029  2001 301/31/8C Trần Xuân Soạn, P. Tân Kiểng, Quận 7  Bành Lý Quyên (Mẹ)  Cô Quỳnh Anh

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn Anh văn Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4

66 Nguyễn Khoái, Phường 2, Quận 4

12

III/ THƯ CẢM ƠN