HS028 – Đinh Phú Khang

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
028  2008 300/134/47/22A12 Nguyễn Văn Linh, Bình Thuận, Q7 Mẹ: Đặng Ngọc Nên Ông Bà Huỳnh Thiện

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn Anh văn Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THCS Nguyễn Hiền

66 Đường số 1, P. Bình Thuận, Q7

6

III/ THƯ CẢM ƠN