HS027 – Hoàng Ngọc Bình Minh

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ Phụ huynh Nhà bảo trợ
027  2005 240/6A Nguyễn Văn Quỳ, Quận 7 Trần Thị Thắm (Mẹ) Cô Quỳnh Anh

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THPT Ngô Quyền

1360 Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Mỹ, Q7

 11

III/ THƯ CẢM ƠN