HS025 – Nguyễn Văn Nghiệp

25

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
025 2006 Nhà không số, tổ 15B, KP 2, hẻm 103 Nguyễn Thị Thập, Quận 7 Lê Thị Út (Mẹ)   Ông Phan Chánh Dưỡng

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn Tiếng Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại

Trường THPT Lê Thánh Tôn

31A Số 17, Tân Quy, Q7

10 5.0 7.0 4.5 7.4 Trung bình
 

III/ THƯ CẢM ƠN