HS023 – Nguyễn Văn Dương

2. DUONG

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
023 2005 156/46C4 Nguyễn Thị Thập, KP4A, Tổ 39, P Bình Thuận, Quận 7. Nguyễn Văn Út (Cha)   Gia đình Vũ Thái Hòa

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn Tiếng Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại

Trường THPT Lê Thánh Tôn

31A Số 17, Tân Quy, Q7

10 5.8 7.2 5.6 7.9 Khá
 

III/ THƯ CẢM ƠN