HS021 – Phạm Huy Hoàng

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ    Phụ huynh Nhà bảo trợ
 021 2006 266/2/5 Tôn Đản, P. 8, Quận 4 Tạ Hồng Ánh (Mẹ) Bà Dục Tú

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn Tiếng Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ02 Bến Vân Đồn, Phường 13, Q4 10 5.8 6.2 6.0 6.9 Trung bình

III/ THƯ CẢM ƠN