HS021 – Phạm Huy Hoàng

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ    Phụ huynh Nhà bảo trợ
 021 2006 266/2/5 Tôn Đản, P. 8, Quận 4 Tạ Hồng Ánh (Mẹ) Bà Dục Tú

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn  Anh văn Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ

(02 Bến Vân Đồn, Phường 13, Q4, TPHCM)

10

III/ THƯ CẢM ƠN