HS020 – Phan Văn Tâm

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số   học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
020 2004 380/46/20/52 Lê Văn Lương, Quận 7 Phan Văn Cường (Cha)  Cô Bạch Yến

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn Tiếng Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại

Trường THPT Nguyễn Trãi

364 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Q4

10 7.1 7.1 5.3 7.6 Khá
 

III/ THƯ CẢM ƠN