HS019 – Lê Nguyễn Kim Ngọc

19

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
019 2012 97/19 Chuyên Dùng 9, P. Phú Mỹ, Quận 7 Thùy Trang (Cô) Cô Anh Thơ

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn Anh văn Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường tiểu học Phú Mỹ

 

76/5 Phạm Hữu Lầu, P. Phú Mỹ, Quận 7

 4 9.0 8.0 6.0 8.0 Khá
 

III/ THƯ CẢM ƠN