HS017 – Huỳnh Nguyễn Minh Tú

z744688414015_8f00b517d7e55d4c4291289da6bc26b0

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
017 2004 64/57/23/4 Nguyễn Khoái, P. 2, Quận 4 Huỳnh Văn Phụng (Cậu)   Ông Bà Huỳnh Thiện

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn Vật Lý Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trung tâm GDTX Bến Cát

(NB2A, Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương)

10

III/ THƯ CẢM ƠN