HS015 – Lê Nguyễn Phương Quyên

      15

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
015 1999 Nhà không số, hẻm 180 Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Quận 7 Nguyễn Thị Thu Oanh (Mẹ)    Cô Quỳnh Anh

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn Anh văn Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

 

180 Đường Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Sinh viên năm II ngành Quản trị Kinh doanh          
 

III/ THƯ CẢM ƠN