HS013 – Huỳnh Phúc Khang

z744688424711_784ebfa1306eb1f14ea4538f0f77ba27

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
013 2008 148 Bến Vân Đồn, P.6, Quận 4  Nguyễn Huỳnh Thanh Hảo (Cậu)  Ông Bà CHỨC-LOAN

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THCS Hoàng Quốc Việt

D29, Đường số 3, Phường Phú Mỹ, Quận 7

8

III/ THƯ CẢM ƠN