HS013 – Huỳnh Phúc Khang

1. KHANG

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
013 2008 148 Bến Vân Đồn, P.6, Quận 4  Nguyễn Huỳnh Thanh Hảo (Cậu)  Ông Bà CHỨC-LOAN

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn Tiếng Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THCS Hoàng Quốc ViệtD29, Đường số 3, Phường Phú Mỹ, Quận 7 8 3.7 4.9 5.7 5.9 Yếu

III/ THƯ CẢM ƠN