HS011 – Đoàn Minh Thiện

11doan minh thien

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ Phụ huynh Nhà bảo trợ
011 2004 Nhà không số, khu bờ kè, Phạm Hùng, Bình Chánh, TPHCM Cha Đoàn Văn Quang  Gia đình Bằng Trần

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Ghi chú: Minh Thiện tạm nghỉ học giữa năm vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, được Nhà trường cho phép bảo lưu kết quả học tập.

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm Trung Bình Xếp Loại

Trường trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh
502 Huỳnh Tấn Phát, Bình Thuận, Quận 7, TPHCM

11           
 

III/ THƯ CẢM ƠNdoan minh thien