HS011 – Đoàn Minh Thiện

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ Phụ huynh Nhà bảo trợ
011 2004 Khu nhà trọ Hẽm 1333, Huỳnh Tấn Phát,  Quận 7 Đoàn Văn Quang (Cha)  Gia đình Bằng Trần

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường Trung cấp Nguyễn Hữu Cảnh

500 Huỳnh Tấn Phát, P.Bình Thuận, Quận 7

11   

III/ THƯ CẢM ƠN