HS010 – Lý Thị Diễm Thúy

4. THUY

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
010 2004 Nhà không số – hẽm 1247 Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Thuận, Quận 7. Thị Phụng (Bà Ngoại)   Cô Hoàng Lan Anh

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn  Anh văn Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THPT Dương Văn Dương

 

Nguyễn Bình, Phú Xuân, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

 11       7.2 Trung bình
 

III/ THƯ CẢM ƠN