HS009 – Nguyễn Ngọc Yến

9

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
009 2003 305/3 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Quận 7 Trần Thị Hoa (Bà Ngoại)  Ông Đỗ Văn Vịnh

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn  Vật lí Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7

27/3 Lý Phục Man, P. Bình Thuận, Quận 7

11

III/ THƯ CẢM ƠN