HS008 – Nguyễn Thanh Trung

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
008 2003 962/9 (Phòng 4) Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Phú, Quận 7 Nguyễn Thị Chín (Bà Nội)  Ông Đỗ Văn Vịnh

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn Vật lí Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 27/3 Lý Phục Man, P. Bình Thuận, Quận 7 11 8.6 7.6 8.9 8.0 Giỏi

III/ THƯ CẢM ƠN