HS006 – Nguyễn Thị Bích Liên

2

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
006 1997    Lê Thị Hội (Bà Ngoại) Cô Đỗ Thanh Vân

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn Vật lí Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Q7

 

27/3 Lý Phục Man, P Bình Thuận, Q7

11 7.4 8.8 8.4 8.2 Giỏi
 

III/ THƯ CẢM ƠN