HS006 – Nguyễn Thị Bích Liên

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ  Phụ huynh Nhà bảo trợ
006 1997  104 Lý Phục Man, Quận 7 Lê Thị Hội (Bà Ngoại) Cô Đỗ Thanh Vân

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn Vật lí Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7

27/3 Lý Phục Man, P Bình Thuận, Quận 7

11

III/ THƯ CẢM ƠN