HS005 – Phạm Tấn Tài

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
005 2003

2759/999 Huỳnh Tấn Phát, Phú Xuân, Nhà Bè

 Phạm Thị Thanh Hồng (Mẹ) Ông Nguyễn Trung Dân

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập HK1 năm học 2021-2022
Giải tích 1A Vi tích phân 1A  Thực hành đại số tuyến tính Điểm Trung Bình Xếp Loại
Đại học Khoa học Tự nhiên

227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM

Sinh viên năm I

Ngành Toán ứng dụng

8.0 8.6 10.0 8.0 Giỏi
 

III/ THƯ CẢM ƠN