HS005 – Phạm Tấn Tài

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
005 2003

2759/999 Huỳnh Tấn Phát, Phú Xuân, Nhà Bè

 Phạm Thị Thanh Hồng (Mẹ) Ông Nguyễn Trung Dân

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn  Anh Điểm Trung Bình Xếp Loại
Đại học Khoa học Tự nhiên

227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TPHCM
Sinh viên năm I ngành Toán ứng dụng

III/ THƯ CẢM ƠN