HS004 – Lê Thị Ngọc Muội

11. MUOI

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
004 2003 279/17/2/21 Lâm Văn Bền, P. Bình Thuận, Quận 7 Trương Thị Út (Mẹ)   Ông Bà Trần Văn Châu

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập 2021 – 2022
Toán Văn Vật lí Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7

27/3 Lý Phục Man, P. Bình Thuận, Quận 7

12

III/ THƯ CẢM ƠN