HS002 – Cao Ngọc Hiền

2

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ    Phụ huynh Nhà bảo trợ
002 2001 Lô A, lầu 8/5 Chung cư Tân Mỹ, P.Tân Phú, Q7 Cao Mỹ Huệ (Mẹ)    Gia đình Vũ Thái Hòa

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn Vật lí Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trung tâm Giáo dục  Thường xuyên Quận 7

 

27/3 Lý Phục Man, P. Bình Thuận, Quận 7

 12          
 

III/ THƯ CẢM ƠN