HS001 – Nguyễn Hoài Nam

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
001 2004 181 Nguyễn Bình, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, Quận 7 Nguyễn Thành Dũng (Cha) Gia đình Vũ Thái Hòa

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn  Lý Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THPT Ngô Quyền

1360 Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Mỹ, Quận 7

12          


III/ THƯ CẢM ƠN