HS001 – Nguyễn Hoài Nam

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ   Phụ huynh Nhà bảo trợ
001 2004 257 Ấp Bình Thuận, Xã bình Khánh, huyện Cần Giờ, TP. HCM Nguyễn Thành Dũng (Cha) Gia đình Vũ Thái Hòa

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2021-2022
Toán Văn  Lý Điểm Trung Bình Xếp Loại
Trường THPT Ngô Quyền

 

1360 Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Mỹ, Quận 7

12          


III/ THƯ CẢM ƠN