HS031 – Nguyễn Bá Vương

vuogn

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số học sinh Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại Phụ huynh Nhà bảo trợ
 031 1996  458/20/3 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 2, phường Bình Thuận, quận 7  Ông Bà Huỳnh Thiện

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2017-2018 Chi phí năm học
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm TB Xếp Loại
 Trung tâm Giáo dục 
Thường xuyên Quận 7
27/3 Lý Phục Man, P. Bình Thuận, Quận 7
 8  8.3  8.6    9.2 GIỎI   5,031,000

 III/ THƯ CẢM ƠN

vuong