HS028 – Nguyễn Thị Kiều Loan

z744688427052_866fdb3b3bfdabff1fce40dd1e939673

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số
 học sinh
Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại
 Phụ huynh
Nhà bảo trợ
028 2004 1225/36C Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Thuận, Q7 Lý Thanh Vinh (Mẹ) 0128 7603xxx Chị Quế Phương

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2017-2018 Chi phí
năm học
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm TB Xếp Loại
Trường THCS Phạm Hữu Lầu
KP2, Phạm Hữu Lầu, P. Phú Mỹ, Quận 7
6  8 7.4   5.9  8  KHÁ 7,678,000 

III/ THƯ CẢM ƠN

kieu loan