HS027- Nguyễn Thanh Thư

z744688409145_ac1e9722a7d4ddb944ec85d167dc3daf

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số
 học sinh
Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại
 Phụ huynh
Nhà bảo trợ
027 2005 74 F3 KP3, Tổ 18, Đường số 14. P Tân Kiểng, Q7 .  Nguyễn Văn Hiếu (Cha)
0121 7895xxx
Ông Bà Bùi Văn

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2017-2018 Chi phí
năm học
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm TB Xếp Loại
Trường THCS Trần Quốc Tuấn
35/5 Hẽm 861 Trần Xuân Soạn,
P.Tân Kiểng, Quận 7
6  6.5  6.5 5.5   7.3  KHÁ 6,837,500

III/ THƯ CẢM ƠN

nguyen thanh thu