HS025 – Nguyễn Văn Nghiệp

z744688402340_f1955764de997e91795f1ca597e61d19

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số
 học sinh
Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại
 Phụ huynh
Nhà bảo trợ
025 2006 Nhà không số, tổ 15B, KP 2, hẻm 103 Nguyễn Thị Thập.  Lê Thị Út (Mẹ) 0167 2763xxx Cô Ngô Kiều Phúc Thảo

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2017-2018 Chi phí
năm học
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm TB Xếp Loại
Trường THCS Nguyễn Hiền
66 Đường số 1, P.Bình Thuận, Quận 7
6  8  6.9 5.0  7.1   KHÁ  5,851,500

III/ THƯ CẢM ƠN

nghiệp