HS024 – Võ Thị Yến Linh

z744688411717_b5f3260674b28f363671f1ff89c0fc14

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số
 học sinh
Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại
 Phụ huynh
Nhà bảo trợ
024 2004 994A/41 Huỳnh Tấn Phát. Tổ 39, KP 4A. P Bình Thuận Q7  Võ Công Danh (Cha)
0162 8643xxx
Cô Ngô Kiều Phúc Thảo

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2017-2018 Chi phí
năm học
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm TB Xếp Loại
Trường THCS Hoàng Quốc Việt
D29, đường số 3, P. Phú Mỹ, Quận 7
6  6.2 7.1  5.2   7.6 KHÁ  6,873,000 

III/ THƯ CẢM ƠN:

vo thi yen linh