HS023 – Nguyễn Văn Dương

z744688415537_96aea868d8db1c7f375e1925fb72fc1c

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số
 học sinh
Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại
 Phụ huynh
Nhà bảo trợ
023 2005 156/46C4 Nguyễn Thị Thập, KP4A, Tổ 39, P Bình Thuận, Q7. Nguyễn Văn Út (Cha) 093 3850xxx Ông Phạm Kim

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2017-2018 Chi phí
năm học
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm TB Xếp Loại
Trường THCS Nguyễn Hiền
66 Đường số 1, P.Bình Thuận, Quận 7
6  7.8 7.4   6.8 8.1  KHÁ   5,781,000

III/ THƯ CẢM ƠN

NGUYEN VAN DUONG