HS022 – Nguyễn Châu Minh

z745949283828_68bec09c8a0d06047745c05a0af99904

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số
 học sinh
Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại
 Phụ huynh
Nhà bảo trợ
022 2005 353/42 Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q1 Nguyễn Văn Nhái (Cha) 0120 7044XXX Ẩn danh

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2017-2018 Chi phí
năm học
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm TB Xếp Loại
Trung tâm Giáo dục
Thường xuyên Quận 4
66 Nguyễn Khoái, P.2, Quận 4
6  7.8 6.6   7.4  8.1 KHÁ   4,637,000

III/ THƯ CẢM ƠN

NGUYEN CHAU MINH