HS021 – Trương Ngọc Yến

z744688417570_ace8725ced112053f056d76bd5c019d3

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số
 học sinh
Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại
 Phụ huynh
Nhà bảo trợ
021 2005 129/123/120 Bến Vân Đồn. Phường 8. Q4.  Trương Văn Lê (Cha) 093 3995xxx Ẩn danh

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2017-2018 Chi phí
năm học
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm TB Xếp Loại
Trường THCS Chi Lăng
129/63A Nguyễn Hữu Hào, P.9, Quận 4
6  6.3 8.2   KHÁ 4,519,000 

III/ THƯ CẢM ƠN

TRUONG NGOC YEN